T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ODTÜ

Haber & Duyurular


Marmod Projesinin amacı; Marmara Denizi'nin ekolojik sosyo-ekonomik değerlerinin bugün ve gelecekte sürdürülebilmesi için Marmara Denizi'ne özgü bilimsel temelli Bütünleşik Havza Bazlı Çevre Yönetim Planı önerileri geliştirmek.


Partner Kurum 0

MARMOD Partnerleri

Paydaş Kurum 0

MARMOD Paydaşları

Araştırmacı 0

MARMOD Ekibi

Referans Döküman 0

MARMOD Bilgi Bankası

İstasyon Verisi 0

MARMOD Veri Tabanı


Gözlem Verileri Gözlem Verileri
Model Geliştirme Model Geliştirme
Uzmanlık Uzmanlık
  • Proje Hakkında
  • Proje Hakkında
Marmod